Hangin Award

漢景印記

莊輝煌 建築師
現任 漢景建築事業 藝術設計總監
臺灣成功大學 建築碩士
上海同濟大學 建築博士

 • 1986年 第一屆十大傑出青年建築師獎
  (以台中長青公園與老人活動中心、高雄圓山花鄉入選)
 • 1986年 臺灣優良建築師獎
 • 1987年 第四屆建築金獅獎
 • 1988年 建築魯班獎
 • 1989年 第六屆建築師美屋獎
 • 1990年 臺灣優良建築設計獎
 • 1995年 優良建築師金龍獎
 • 1999年 建築業十大傑出優良建設公司金鼎獎
 • 2005年 大高雄地區建築園治獎別墅類首獎
 • 2008年 鄉村地區住宅興建設計圖樣征圖比賽 甲等獎
 • 2010年 屏東地區建築園冶獎 透天厝景觀類首獎